Rõuge Põhikoooli õpetajate ootused ja koolitusvajadus seoses õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisega

Õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskused ja nende arendamine on järjest enam haridusmaastikul fookuses. Rõuge Põhikooli meeskond (Ere Käis, Merle Piiskop, Anneli Nagel, Karin Järv, Maarja Kallas) keskendus täienduskoolituse “Kaasav haridus koolimeeskonnale” lõputöös õpetajate ootustele ja koolitusvajadusele seoses õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisega. Peamiselt tugineti Kõivu, Lilleoja, Jürjeni, Tropp´i, Soodla, Kikas´e, Malleus-Kotšegarovi töödele.  Töö uurimisküsimused olid:  Kuidas hindavad õpetajad…

Ettepanek pakkumuse esitamiseks

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Rõuge Põhikooli korraldatavas väikehankes „Rõuge kooli ATS andurite vahetus“. Hankija soov on välja vahetada Rõuge Põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 170 andurit, mis on jaotatud terve koolimaja peale. Selleks, et välja selgitada tegelik tööde maht, on enne pakkumuse esitamist võimalus tutvuda kohapealsete oludega, arvestades tellija soovide ja vajadustega. Kohapealseks tutvumiseks palume võtta ühendust…

Rõuge Põhikooli arengukava 2022-2026 arengukava avalikustamine

Rõuge Põhikooli arengukavaga saab tutvuda siin. Kõik arengukava puudutavad ettepanekud palume saata kooli e-posti aadressile kool@rouge.edu.ee hiljemalt 23.maiks 2022. Arvestatakse ainult kirjalikult saadetud ettepanekutega. Arengukava avalik arutelu toimub 24.mail kell 17:00 Rõuge Põhikoolis. Avalikule arutelule palume registreeruda e-posti aadressil kool@rouge.edu.ee hiljemalt 20.maiks 2022 kell 14:00. Avalikku arutelu ei korraldata, kui avaliku väljapaneku jooksul arengukava eelnõusse…

Ettepanek pakkumuse esitamiseks

Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Rõuge Põhikooli korraldatavas väikehankes „Rõuge kooli ATS juhtmete vahetus“. Hankija soov on välja vahetada Rõuge Põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi liin nr 1 juhtmestik, mis hõlmab tervet koolimaja C korpust. Juhtmeid soovime vahetada, kuna ATS seade näitab viga andurite liinis, aga vea asukohta, ega põhjust ära ei tuvasta. Selleks, et välja selgitada tegelik…

Virtuaalmess

Tooge virtuaalmess oma klassiruumi! 19.-22. aprillil avatakse taaskord üle- eestilise virtuaalse Töö- ja karjäärimessi, kuhu on oodatud kõik, sh noored igas vanuses. Mess annab suurepärase võimaluse käsitleda ainetunni raames karjääriteemasid ning tuua mitmekülgsed võimalused otse klassiruumi. Messil saab: arutada oma valikuvõimalusi töö- või haridusmaailmas karjäärinõustajaga; valmistuda ette kooli sisseastumisvestluseks või tööintervjuuks karjääriinfo spetsialistiga või hoopiski tehisintellektiga;…