Hoolekogu

Rõuge Põhikooli hoolekogu 2023-2024 koosseis

Kaire Saad- kooli lastevanemate esindaja

Alice Venski – kooli lastevanemate esindaja

Kristina Siska – kooli lastevanemate esindaja, hoolekogu esinaine

Janek Trumm – kooli lastevanemate esindaja

Taavi Karu – kooli lastevanemate esindaja

Marju Kõva – kooli lastevanemate esindaja

Vivian Helekivi – kooli lastevanemate esindaja

Katre Palo – kooli lastevanemate esindaja, protokollija

Pille Toming – kooli lastevanemate esindaja

Loore Eliise Välimets – õpilasesinduse esindaja

Karel Saarna – kooli vilistlaste esindaja, hoolekogu aseesimees

Maia Paas – kooli õppenõukogu esindaja

Kerli Kõiv – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Silva Stepanova – Rõuge Vallavalitsuse esindaja

Eimar Hallop – Rõuge Vallavolikogu esindaja

Rõuge Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

Hoolekogu plaanilised koosolekud 2023/24 õa
detsembris, märtsis, juunis, augustis

Hoolekogu Protokollid