Hoolekogu

Rõuge Põhikooli hoolekogu 2022-2023 koosseis

Alice Venski – kooli lastevanemate esindaja
Kristina Siska – kooli lastevanemate esindaja
Janek Trumm – kooli lastevanemate esindaja
Taavi Karu – kooli lastevanemate esindaja
Marju Kõva – kooli lastevanemate esindaja
Vivian Helekivi – kooli lastevanemate esindaja
Katre Palo – kooli lastevanemate esindaja
Pille Toming – kooli lastevanemate esindaja
Kerli Kõiv – kooli lastevanemate esindaja
Linnet Vahter – õpilasesinduse esindaja
Karel Saarna – kooli vilistlaste esindaja
Maia Paas – kooli õppenõukogu esindaja
Martin Mõttus – kooli toetava organisatsiooni esindaja
Tiina Kivimeister – Rõuge Vallavalitsuse esindaja
Eimar Hallop – Rõuge Vallavolikogu esindaja.

Rõuge Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 

Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

Hoolekogu plaanilised koosolekud 2022/23 õa
1. koosolek 6.detsember 2022

2.koosolek 21.märts 2023

3.koosolek juuni 2023

4. koosolek august 2023

Hoolekogu Protokollid