Kooli vastuvõtmine

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord.

Palume avalduse 1. klassi vastuvõtmiseks esitada õppeaastale eelneva aasta 1. novembriks kooli
kantseleisse või digitaalselt aadressile kool@rouge.edu.ee. Avalduse juurde kuuluvad lisad palume
esitada 10. juuniks enne algavat õppeaastat.
Vajalikud dokumendid 1. klassi vastuvõtmiseks:

  • Vanema avaldus
  • Sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus / ID kaart) või selle kinnitatud koopia
  • Vanema isikut tõendav dokument või selle kinnitatud koopia
  • Ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (selle olemasolul);
  • Foto 3×4
  • Koolivalmiduse kaart (selle olemasolul)

Kõik dokumendid võib saata kooli digitaalselt v.a foto.
Juulis kool puhkab ja dokumente vastu ei võeta.
Küsimuste korral info telefonil 785 9344 või kool@rouge.edu.ee

Vastuvõtmise dokumendid

Kooli astumise avaldus (docx)
Pikapäevarühma ja pikapäevarühma toidu taotlus (docx) (pdf)