Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

4. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) 20.–22. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) 25.–27. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023

7. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) 18.–20. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) 27.–29. september 2023
 • matemaatika (kirjalik) 17.–20. oktoober 2023
 • inglise keel (kirjalik) 31. oktoober 2023
 • inglise keel (suuline) 31. oktoober – 3. november; 6. november 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.

9. klassi õpilastele

 • vene keel (kirjalik ja suuline) 17.–18. jaanuar 2024

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) ning inglise või vene keeles (kirjalik ja suuline) – 12. juuni 2024

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Loe tasemetööde kohta lisainfot Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Tasemetööde korraldamist reguleerib Haridus- ja teadusministeeriumi määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord”.