MTÜ Rõuge Kool

MTÜ Rõuge Kool on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon.

MTÜ eesmärgiks on Rõuge Põhikooli tegevuse toetamine.

E-post mtyrougekool@gmail.com

Telefon 5212029

MTÜ Rõuge Kool a/a SEB 10220206353224.


Asutajad ja juhatus:
Maret Janson, Kadri Kangro, Hele-Mall Pruus, Ebely Paulus, Ülle Rumvolt, Britt Vahter.


MTÜ Rõuge Kool loodi aprillis 2012. Oleme seadnud oma eesmärgiks kooli arengu ja traditsioonide hoidmise ning säilitamise. Eesmärgist lähtuvalt keskendume erinevate projektide, fondide rahastustele ja heategevuslike ürituste läbiviimisele. Ootame MTÜ-sse kõiki huvilisi, kellel on soovi ja tahtmist kaasa lüüa kooli arendamisel ja toetada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks astumiseks tuleb esitada MTÜ juhatusele kirjalik avaldus. Avalduse vormi leiad Rõuge Põhikooli kodulehelt, kus MTÜ Rõuge Kool on eraldi lingina. Seal saab tutvuda ka MTÜ Rõuge Kool põhikirjaga. Avalduse saab saata digiallkirjastatult e-posti aadressile mtyrougekool@gmail.com või postiaadressile MTÜ Rõuge Kool, Haanja mnt 14, Rõuge vald, 66201 Võrumaa. Kui teid on liikmeks võetud, tuleb teil tasuda liikmemaksu 5 eurot aastas. Kui sa tunned, et soovid lihtsalt toetada MTÜ Rõuge Kooli, saad oma panuse anda ka annetuse kaudu. Annetust ja liikmemaksu saab tasuda MTÜ Rõuge Kool arveldusarvele 10220206353224. Selgitus: Annetus või Liikmemaks.

MTÜ Rõuge Kool toetatud projektid

2013
Kogukonna telk – Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Rõuge laste- ja noorte mänguväljaku projekteerimine – Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

2012
Rõuge Põhikooli koolivormi juurutamine – toetaja Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Dokumendid

MTÜ Rõuge Põhikool põhikiri

MTÜ Rõuge Põhikool liikmeks astumis avaldus (docx) (pdf)

Protokollid

2013

2014

2015

2016

2017

2018