|

Ettepanek pakkumuse esitamiseks


Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Rõuge Põhikooli korraldatavas väikehankes „Rõuge

kooli ATS andurite vahetus“.

Hankija soov on välja vahetada Rõuge Põhikooli automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 170 andurit, mis on jaotatud terve koolimaja peale. Selleks, et välja selgitada tegelik tööde maht, on enne pakkumuse esitamist võimalus tutvuda kohapealsete oludega, arvestades tellija soovide ja vajadustega. Kohapealseks tutvumiseks palume võtta ühendust Rõuge Põhikooli majandus juhatajaga Henri Paas, tel 56054472, majandus@rouge.edu.ee

Objekti asukoht: Haanja mnt 12, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.06.2022 kell 17:00. 

Pakkumus tuleb lahti kirjutada vähemalt järgmiste tööde lõikes: 

1) Andurite maksumus;

2) Andurite vahetus töö maksumus; 

Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on pakkumuse kogumaksumuse madalaim hind (koos käibemaksuga). Hankija ei kompenseeri pakkujale pakkumuse ettevalmistamisega ega hankes osalemisega seotud kulutusi. Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil majandus@rouge.edu.ee

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Rõuge Põhikooli majandusjuhataja Henri Paas’i poole, tel 56054472, majandus@rouge.edu.ee

Rõuge Põhikool