Rõuge koolipere ootab uuel õppeaastal kooliteed alustavaid lapsi eelkooli.