|

Kiidame!

Markus Mark – eduka osalemise eest Võrumaa Digioskuste olümpiaadil (PK arvestuses 3. koht)
Richard Loog – eduka osalemise eest Võrumaa Digioskuste olümpiaadil (PK arvestuses 4. koht)
Anna Elisabeth Ago – osalemise eest Võrumaa Digioskuste olümpiaadil

Juhendaja: Piret Viil