6. detsembrist kuni 9. detsembrini on kool e-õppel

Distantsilt õppimise ja õpetamise meelespea:

1. kui kodus esineb probleeme IT-vahenditega ja õpilane ei saa osaleda veebitunnis, palume sellest koheselt informeerida klassijuhatajat või õppejuhti;

2. õppetööks olulist infot jagatakse Stuudiumi kaudu ainetundide juures;

3. õppetöö algab iga päev kell 8.00 ja tunnid toimuvad tunniplaani alusel; 3. veebitunni lingi paneb õpetaja üles eelmise päeva õhtul;

4. õpilane märgitakse põhjuseta puudujaks, kui kodu pole teatanud lapse haigusest;

5. haige õpilane ei pea sooritama tunnitööd ja osa võtma veebitunnist;

6. õpetaja on ainetunni vältel õpilastele veebi teel kättesaadav;

7. tunnitöö peab olema tehtud õpetaja poolt antud aja jooksul (muul ajal kokkuleppel õpetajaga).

Palume mõistvat suhtumist ning avatud koostööd! Tekkinud küsimuste korral võib julgelt kirjutada Stuudiumi sõnumitesse või helistada õppejuhile 5804 0675.