26. jaanuaril on e-õppepäev

Sel päeval ei toimu õppetöö koolis, vaid õpilased teevad neile antud ülesandeid kodus.

Õpilased saavad e-õppepäeva tööülesanded oma klassi- või aineõpetajatelt.