Rõuge Põhikooli õppenõukogu tööplaan

Oktoober

Õppenõukogu nr 1

Päevakord:

   1. Õppenõukogu sekretäri valimine

   2. Muudatused kooli kodukorras

   3. Rahulolu küsimustiku kinnitamine

   4. Õppenõukogu tööplaani kinnitamine

 

Jaanuar

Õppenõukogu nr 2

Päevakord:

   1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine

   2. Sisehindamise läbiarutamine

 

Aprill

Õppenõukogu nr 3

Päevakord:

   1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine

   2. Arengukava läbiarutamine

 

Juuni

Õppenõukogu nr 4

Päevakord:

   1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine

   2. 1. – 8. kl õpilaste üleviimine järgmisse klassi

   3. Õpilaste tunnustamine

   4. Täiendavale õppetööle jätmine

 

Õppenõukogu nr 5

Päevakord:

   1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine

   2. Täiendava õppetöö sooritamine

   3. Põhikooli lõputunnistuste väljastamine

 

August

Õppenõukogu nr 6

Päevakord:

   1. Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine

   2. Rõuge Põhikooli 2019/20. õppeaasta kokkuvõte

   3. Rõuge Põhikooli 2020/21. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

   4. Muudatused Rõuge Põhikooli arengukavas

   5. Muudatused Rõuge Põhikooli õppekavas

 

 

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.