Klasside koossesis 2020 / 2021 õppeaastal

 

2020 / 21 õppeaastal on Rõuge Põhikoolis 11 klassikomplekti ja siin õpib 182 õpilast. 

Koolis on välja kujunenud teotahteline, arenemisele orienteeritud, õpihimuline, oma tööd hindav ja armastav meeskond. Liikmeid meeskonnas on 45. Õpetajaid 23, Rõuge Koostöö Keskuse tugispetsialiste 4, tugiisikuid 4, kooliõde ja teenindavat personali 13. Lisaks toetab õppetegevust rida ringijuhte lastevanemate ja kogukonnaliikmete hulgast.

Klass               
Õpilaste Arv               
Klassijuhataja
1. klass 14 õpilast Anneli Nagel
2. klass 17 õpilast Annika Kevvai
3A klass 14 õpilast Terje Raju
3B klass 13 õpilast Elina Kirch ja Maarja Kallas
4. klass 19 õpilast Merike Helekivi
5. klass 21 õpilast Ive Ruusamäe
6A klass 15 õpilast Maia Paas
6B klass 13 õpilast Liina Kaabel
7. klass 12 õpilast Ere Käis
8. klass 21 õpilast Maiu Pajumets
9. klass 23 õpilast Külli Tuisk