Klasside koossesis 2020 / 2021 õppeaastal

 

2021 / 22. õppeaastal on Rõuge Põhikoolis 11 klassikomplekti ja siin õpib 176 õpilast. 

Klass               
Õpilaste Arv               
Klassijuhataja
1. klass 19 õpilast Merike Helekivi
2. klass 16 õpilast Anneli Nagel
3. klass 17 õpilast Annika Kevvai
4.A klass 15 õpilast Terje Raju
4.B klass 13 õpilast Maarja Kallas
5. klass 20 õpilast Kärt Salumets
6. klass 20 õpilast Ive Ruusamäe
7.A klass 15 õpilast Maia Paas
7.B klass 12 õpilast Liina Kaabel
8. klass 11 õpilast Ere Käis
9. klass 18 õpilast Maiu Pajumets