HOOLIV KLASS

Projekt: School of Talents (Talentide kool)

Algab:01.09.2015 Lõpeb: 31.08.2017

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 2014 - 2020 alaprogrammi „Erasmus+“ raames.

Programmi eesmärk: Koostöö koolihariduse uuendamiseks ja heade praktikate vahetamiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti „Talentide kool“ peamine idee on osalevate organisatsioonide koostöös tutvustada ja täiustada õpilaste andeka mõtlemise arendamise metodoloogiat.

talv.jpg

Kontaktandmed

+372 785 9315 - õpetajate tuba, köök
+372 785 9344 - direktor, sekretär, raamatukogu

 kool@rouge.edu.ee

Haanja mnt 12
66201 Rõuge vald
Võru maakond

 Rõuge Põhikool

Rõuge Vallavalitsus,

 +372 785 9312,
vald@rauge.ee
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,

+372 735 0222
hm@hm.ee
Munga 18, Tartu 50088