HOOLIV KLASS

Projekt: School of Talents (Talentide kool)

Algab:01.09.2015 Lõpeb: 31.08.2017

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 2014 - 2020 alaprogrammi „Erasmus+“ raames.

Programmi eesmärk: Koostöö koolihariduse uuendamiseks ja heade praktikate vahetamiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti „Talentide kool“ peamine idee on osalevate organisatsioonide koostöös tutvustada ja täiustada õpilaste andeka mõtlemise arendamise metodoloogiat.