2018 - 19

The European Christmas Tree Decoration Exchange

5.klass osaleb rahvusvahelises jõuluehete vahetuse projektis

Projekti eesmärgiks on arendada õpilaste teadmisi Euroopast, geograafiast, ajaloost, keeltest ja kultuuridest ning samas pakkuda võimalust lõbusaks loovaks rahvusvaheliseks koostööks teiste koolidega.

Projekti käigus tuli klassil valmistada 25 jõuluehet.

Tegime lõngast jõulutähed. Värvidena kasutasime Rõuge kihelkonna rahvariideseeliku värve.

Vanarahvas teab rääkida, et need jõulutähed aitavad jõuluajal kinni püüda kõik kurvad ja halvad asjad.

Novembri keskel saadame oma ehted laiali partnerkoolidesse.

Detsembris saame ise ehted erinevatelt koolidelt eri riikidest, millega kaunistame jõulupuu oma koolis.

Lisaks ehetele vahetavad koolid ka infot sellest, kuidas osaleva kooli piirkonnas või kodumaal jõule tähistatakse.

Liiklusprojekt "Peatu, vaata, veendu".

Rõuge PK 6.klass osaleb liiklusalases projektis 5.-6. klassidele "Peatu, vaata, veendu". Kampaania ühe tegevusena viiakse kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

ROBOMATEMAATIKA

Õpikogukond disainib, katsetab ja uurib uute innovatiivsete meetodite rakendamist klassiruumis. Fookuses robomatemaatika Janika Leoste uuringu kontekstis: sisu, teoreetiline taust, rakendusvõimalused praktikas.Tegelevad järgnevaga:
3. klassi LEGO WeDo 2.0 robomatemaatika,
3. klassi LEGO EV3 robomatemaatika,
3. klassi Edisoni robotmatemaatika,
6. klassi LEGO EV3 robomatemaatika.

KIKi toel looduse õppekäigud kõikides klassides

1.klass – SA Pokumaa, Õuesõppemängud talumaastikul

2.klass – SA Pokumaa, Õuesõppemängud talumaastikul

3.klass - Kiidjärve Külastuskeskuse programm " See lummav sipelgariik"

4A klass - Jääajakeskus, Jääaeg – maa arengu lahutamatu osa

4B klass - Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala õppeprogramm

5.klass - Kui ma elaksin Manilaiul

6.klass - Otepää kõrgustik ja Otepää looduspark

7.klass - Järvemuuseum, Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskus. KALAD

8.klass - Puu – inimese kaksikolend

9.klass - Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, Maailma ökosüsteemid

VAIKUSEMINUTID – tähelepanu ja meelerahu harjutused kõigile

Käesoleval sügisel alustab Vaikuseminutite noorteprogramm ja Tartu Ülikooli uuringugrupi poolt juhitud mõju-uuring kaheteistkümnes Eesti koolis. Rõuge Põhikool on üks kaheteistkümnest. Just üheskoos saame astuda suure sammu selles suunas, et stressi ja emotsioonidega toimetulek ning vaimse heaolu eest hoolitsemine saaksid õppeprotsessi loomulikuks osaks nii meie koolis kui üldse Eesti hariduses.

 

 

VUNK ehk Liikuma kutsuv kool

Mis programm on ?

Liikuma Kutsuv Kool on TÜ liikumislabori algatusel sündinud programm, mille sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi:

  • et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma,
  • et vahetunnid oleksid põnevamad,
  • et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust,
  • et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma,
  • et tunniplaan võimaldaks mitmekesisemaid tegevusi,
  • et liikumine ei tähendaks vaid sporti.
 
Programm sünnib koosloomes ja selles osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, TÜ ühiskonnateaduste instituut ja mitmed teised partnerid.