2017-2018

  • KAASAVA HARIDUSE RAKENDAMINE RÕUGE PÕHIKOOLIS

Toimumise aeg: 27. aprill, 30. aprill ja 15.mai 2018

Projekti toetab ELSF tegevuse „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002 elluviimiseks 4442,40 euroga (abikõlbulike kulude kogumaksumus) ning projekti abikõlblikkuse periood on 15.12.2017 - 15.08.2018.

Projekti raames toimus kolmepäevane koolitus. Koolituse eesmärk oli täiendada õpetajate teadmisi ja oskusi kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel ning uurida ja vahetada kogemusi, kuidas haridusuuendustega tulevad toime teised koolid.

 

Projekt oli suunatud kõigile Rõuge Põhikooli lastega töötavatele inimestele ning koosnes kahest õppepäevast Rõuge Põhikoolis ning õppekäigust kaasavasse kooli.

Esimesel õppepäeval rääkis Tallinna Ülikooli lektor Kadi Lukanenok peamiselt õppimisega seonduvatest raskustest ja nendega toimetulekust. Teisel päeval arutleti koos õppejõud Lii Lilleojaga käitumisraskuste teemal.

15.mail oli Rõuge koolis e-õppe päev. Õpilased jäid koju ning õpetajad jagasid õppeülesandeid e-kooli kaudu. Kogu kollektiiv sõitis pealinna, et uurida, kuidas toimetatakse erivajadustega õpilastega Tallinna Kunstigümnaasiumis. Õpetajad said vaadelda tunde klassides, kus on erivajadusega õpilased kaasatud nii tavaklassidesse kui ka keelekümblusklassidesse.

Koolitus aitas õpetajal oma personaalset õpetamiskogemust analüüsida. Lisaks saadi uusi teadmisi ning kuulati kolleegide kogemusi ja nõuandeid. Uued teadmised koos seniste kogemustega annavadki oskuse luua, kohandada ja rakendada oma õpetamispraktikas vajalikke meetodeid ning jõukohastada õppevahendeid. Ehk kokkuvõttes, arvestada erivajadusega õppija individuaalsete võimete ning vajadustega.

  • EV100 KINGITUSED: 

100 PESAKASTI RÕUGE LAULULINDUDELE

Õpilased valmistavad ühiselt 100 pesakasti lindudele ja need pannakse üles kooli lähipiirkonda ning ka õpilaste kodude lähedale.

100 MEIE INIMEST

Iga õpilane teeb intervjuu talle olulise inimesega või kirjutab teda inspireerinud kohalikust inimesest. Selleks võib olla nii pereliige, naabritädi, poemüüja või mõni kuulsus siit piirkonnast. Tööd valmivad nii kahel A4 formaadis paberil koos piltidega, mis pannakse üles kooli seintele, kui ka salvestatakse arvutisse raamatuna.

100 KM MATKAMIST

Klassid käivad erinevatel matkadel ja õppekäikudel ning vormistavad sellest kooli matkablogisse kirjelduse. See kingitus hoiab meid tervena ja liikuvana (Tervist Edendav Kool ja Liikuma Kutsuv Kool) ning koos õpime tundma loodust ja keskkonda.

100 KÜLALIST RÕUGE KOOLIS

Jätkame kunagi aastate eest avatud külalisraamatusse sissekandeid. Kooli külastavad inimesed saavad jätta oma autogrammi ja pühenduse meie külalisraamatusse.

EV100 LOGO JA MEIE KÄSITÖÖ

Novembris toimus Rõuge koolimajas Võru maakonna ühine tehnoloogia ainevaldkonna õppepäev. Päeva ühistööna valmis EV100-le pühendatud seinapannoo.

4.-9.klassi tüdrukute ning õpetajate ühistööna valmis vilditud kuhiksõlgedest koosnev EV100 logo kooli seinale.

  • VAIKUSE MINUTID
  • Rõuge Põhikooli õppekavapõhised loodushariduslikud õppekäigud 2017-18 õppeaastal

Keskkonna Investeeringute Keskus

  • Noorte kogukonnaettevõtlusõppe mudel (koostöös uue Rõuge valla koolidega)

ESF taotlusvoorust "Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks"

  • VUNK ehk Liikuma Kutsuv Kool