2015-2016

HOOLIV KLASS

Projekt: School of Talents (Talentide kool)

Algab:01.09.2015 Lõpeb: 31.08.2017

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm 2014 - 2020 alaprogrammi „Erasmus+“ raames.

Programmi eesmärk: Koostöö koolihariduse uuendamiseks ja heade praktikate vahetamiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti „Talentide kool“ peamine idee on osalevate organisatsioonide koostöös tutvustada ja täiustada õpilaste andeka mõtlemise arendamise metodoloogiat.

 

Projekti sihtgrupp:

Projekti peamiseks sihtgrupiks on õpetajad, eripedagoogid, üliõpilased ja täiskasvanute koolitajad, kes tahavad tõsta oma erialast võimekust, saada teada, mida tehakse andeka mõtlemise arendamiseks teistes Balti riikides ning kes on valmis omalt poolt panustama uute töömeetodite arendamisse.

Projekti kaudseks sihtgrupiks on kõik pedagoogika ja andeka mõtlemise huvilised, sest projekti raames valmivad õppematerjalid, mis saavad virtuaalse vabavarana kättesaadavaks kõikidele.

Projekti taust:

Projekti idee on välja kasvanud vajadusest õpetada lapsi mõtlema ja olema loovad, sest just need oskused aitavad kaasa ühiskonna arengule tervikuna. Projekti algatajad on enda ette püsitanud küsimuse, kuidas arendada intellektuaalset andekust,milliste meetoditega? Kas see, mida andeka mõtlemise teoreetikud välja pakuvad, toimib ka reaalselt klassiruumis?

Partnerid:PAC Agenda, Läti (Riia), Vytautas Magnus University, Leedu (Kaunas), Fonds ASNI, Läti (Riia), MTÜ Partnerlus, Eesti.

Projekti tegevustesse Eestis on kaasatud Rõuge Põhikooli ja Parksepa Keskkooli algklassid.

GRECO – Green Economy and Sustainable Development. A replicable laboratory to educate young people and reduce early school leaving.

Erasmus + programm

01.09.2014 – 31.08.2017

•Inimese tegevus mõjutab oluliselt meid ümbritsevat loodust, paraku ka negatiivselt. Vajadus on noorte teadmiste suurendamiseks, et kaitsta keskkonda, rakendada säästlikku ettevõtlikkust. Projekt on kooskõlas Europe 2020 strateegiaga, mis näeb ette teadlikkuse suurendamist selles osas, et loodus on oluline ressurss ning uued tehnoloogiad peavad toetama taaskasutust ja energia tootmist säästlikul viisil.

•Projekti läbivateks teemadeks on infotehnoloogia ning innovatiivsed lahendused ettevõtluses.

Projekti eesmärk on suurendada õpilaste keskkonnateadlikkust. Tegevused on kavandatud töötubadena, mis pakuvad formaalse ja mitteformaalse õppe seoseid ning toetavad õpilaste jätkuavat huvi õppimise vastu.

Projekti erinevates faasides on käsitlemisel järgmised teemad: floora, fauna, toit, monumendid, roheline energia, reostus ja taaskasutus, roheline ettevõtlus.

Projekti tegevuste läbi koostatakse juhendmaterjal IKT vahendite rakendamiseks õppe- ja projekti ning erinevate teiste õppemeetodite juhendmaterjal. Nende juhendmaterjalide toel on võimalik paljudel teistel projektide elluviijatel saada näiteid ja juhiseid, kuidas projektitegevusi kavandada ja ellu viia.

Rõuge Põhikoolis osalevad projektis alates 2014/15 õppaastast 7.-8.klassi õpilased ning õpetajad Piret Viil, Karin Siig, Merike Helekivi, Liina Kaabel, Toomas Raju, Kerli Kõiv.

Projektijuht ja kontaktisik: Kerli Kõiv, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 55603988.