Huvitegevus

... ja kui tunnid saavad läbi...

Tahad ju,

et mõistus iialgi ei väsiks, (kõik kodus õpitu oleks mälus ja jagaks hoobilt uut)

et rõõmu kingiks iga tund, (ainult kiitus, head ja väga head hinded)

et saatus armutult ei räsiks (ei suitsule, alkoholile, narkootikumile)

ja öö tooks rahulikku und. (pole patte, pole probleeme)

Elu nõuab põlemist ja pinget, (tänapäeva edukuse pant on aktiivsus)

sest muidu kergelt läheb käest. (pahad kambad ja tagajärjed)

Seda kõike teha jõuad kindlalt (aktiivne inimene on tunnustatud ja õnnelik)

kui lööd kaasa ja astud üle lävest, (ole julge ja hakkaja)

mida pakub Rõuge koolis

RINGITEGEVUS JA HUVIPLAAN!
 

Rõuge koolimajas tegutseb üle 20 huvialaringi, mille tegevustest kõigil kooli õpilastel on võimalus osa võtta. Kindlasti leiab igaüks siit endale midagi meelepärast.

 

Sagedased üritused, ekskursioonid, teatrikülastused, projektireisid ning osavõtt erinevatest võistlustest-olümpiaadidest tagavad selle, et elu koolis on põnev ja mitmekesine.

 

Pidevalt täienev lühiinfo ülekooliliste ürituste, õppekäikude jms kohta on leitav alammenüüst "Üritused".

 

* Lähem info iga klassi tegemiste kohta otse klassijuhatajalt :)