Inimesed

2020 / 21 õppeaastal on Rõuge Põhikoolis 11 klassikomplekti ja siin õpib 182 õpilast. Koolis on välja kujunenud teotahteline, arenemisele orienteeritud, õpihimuline, oma tööd hindav ja armastav meeskond. Liikmeid meeskonnas on 45. Õpetajaid 23, Rõuge Koostöö Keskuse tugispetsialiste 4, tugiisikuid 4, kooliõde ja teenindavat personali 13. Lisaks toetab õppetegevust rida ringijuhte lastevanemate ja kogukonnaliikmete hulgast.

talv.jpg

Kontaktandmed

+372 785 9315 - õpetajate tuba, köök
+372 785 9344 - direktor, sekretär, raamatukogu

 kool@rouge.edu.ee

Haanja mnt 12
66201 Rõuge vald
Võru maakond

 Rõuge Põhikool